ÕIGE KETTSAE VALIMINE

Kaasaegseid kettsaage saab kohandada erinevate tingimuste ja kasutajate tarbeks. Enne kettsae ostmist küsige endalt paar kontrollküsimust sae kasutusotstarbe kohta. Vastused aitavad teil valida õiget tüüpi ja õiges suuruses kettsae.

Küsimused, mida võiks enne kettsae ostmist küsida
• Kui kogenud kettsaekasutaja ma olen?
• Milleks mul kettsaagi vaja läheb? Täisajaga kasutamine, professionaalne kasutamine või kodukasutus?
• Kui suuri puid ma kõige sagedamini langetan? Kõva või pehme puit? Kas ma vajan väikest või suurt saagi?
• Kui sageli ma kettsaagi kasutan? Iga päev, korra kuus või paar korda aastas?
• Kui oluline on kettsae ergonoomika? Kas sae vibratsioonitase peab olema madal, kas saag peab olema hästi tasakaalustatud?
• Kui oluline on ohutus? Kas sael peaks olema TrioBrake™ funktsioon?
• Kui tähtsad on teenindus- ja hooldusfunktsioonid? Kas ligipääs õhufiltrile ja süüteküünlale peab olema lihtne?
• Kas ketti peab saama lihtsalt pingutada ja vahetada?
• Millistel aastaaegadel ma kettsaagi kasutan? Kas seda peaks saama kasutada ka talvel (soojendusega käepide)?


KETTSAE KASUTAMISE PÕHIREEGLID

PÖIDLA ASEND Hoidke saagi tugevasti mõlemast käepidemest. Sõrmed ja pöidlad peavad olema üleni käpidemete ümber. On äärmiselt tähtis, et hoiaksite vasaku käe pöialt esikäepideme all. See vähendab võimaliku tagasilöögi jõudu.

LÄHIKONTAKT Ärge kartke saagi! Hoidke seda keha lähedal, nii on tasakaal parem ja saag ei tundu nii raske.

TASAKAAL Seiske jalad harkis. Et saavutada hea tasakaal, liigutage oma vasem jalg natuke parema jala ette.

KÕVERDAGE PÕLVED Säästke selga! Ärge töötage kõvera seljaga, madalas asendis töötades kõverdage hoopis põlved.

LIIGUTAMINE/TRANSPORT Kui viite saagi teise kohta, ei tohi kett pöörelda. Mõne sammu kaupa liigutamise korral tuleb aktiveerida ketipidur või lülitada mootor välja. Kui käite pikemat vahemaad (nt langile ja tagasi) või transpordite saagi (autoga), tuleb paigaldada juhtplaadi kaitse.

TURVAALA Veenduge, et saega töötamise ajal poleks 3-5 meetri raadiuses ühtki inimest. Puulangetamise ajal peab turvaala veelgi suurem olema.

KÄIVITAGE KETTSAAG

Kettsae käivitamisel tuleb aktiveerida ketipidur. Paljusid kettsae mudeleid saab käivitada nn poolgaasi asendis. Sellisel juhul saab kett pöörelda siis, kui ketipidur pole aktiveeritud. Kettsae käivitamiseks on kaks ohutut moodust: maapinnal või saag on jalgevahel. Järgige kohalikke ohutuseeskirju. Juhtseadmed võivad mudeliti erineda. Lugege sae kasutusjuhendit.

Külma mootori käivitamine
Kui käivitate sae maapinnal, asetage see tasasele pinnale. Veenduge, et juhtplaadil poleks oksi vms, mis võiksid sae käivitamisel ketti takerduda.

1. Aktiveerige ketipidur.
2. Vajutage dekompressiooniklappi (teatud mudelitel).
3. Aktiveerige õhuklapp. Kui sael on Air Purge või kütusepump, vajutage paar korda käsipumpa, kuni kütus ilmub nähtavale ja siseneb karburaatorisse.
4.Maas käivitamine: Asetage parem jalg sae tagumisele käepidemele ja võtke vasaku käega tugevasti esikäepidemest kinni.
Käivitamine saag jalgevahel: Aseta tagumine käepide vasaku ja parema põlve vahele nii, et käepide jookseks parema põlve tagant. Hoidke eesmist käepidet tugevasti vasaku käega.
5. Tõmmake parema käega starteri käepidet. Korrake, kuni mootor käivitub.
6. Lükake õhuklapp (poolgaas) alla ja tõmmake, kuni saag käivitub.
7. Kiirendage nii, et mootor jääb tühikäigule ja vabastage siis ketipidur.

Sooja mootori käivitamine
Kui mootor on soe, käivitub see ilma õhuklapita. Järgige eelmisi juhiseid, kuid jätke välja õhuklapiga seotud punktid. Kui mootori käivitamine on raske, kasutage poolgaasi. Poolgaasi kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida õhuklapp. Seejärel liigutage juhtseade taha.


ESMANE INSPEKTSIOON PEALE KÄIVITAMIST

Iga kord, kui kasutate kettsaagi, kontrollige selle keti määrimine, ketipidurit ja inertsifunktsiooni.

Keti määrimine
Enne töö alustamist kontrollige alati keti õlitust. Toimige järgmiselt. Käivitage kettsaag. Hoidke saagi kännu kohal ja suurendage mootoripöörete arvu. Kui kännule jääb õlirida, on ketiõlitus töökorras.

Ketipidur
1. Asetage saag kindlale tasapinnale.
2. Käivitage saag. Hoidk saagi tugevasti esi- ja tagakäepidemetest.
3. Kiirendage.
4. Vabastage drossel. Keerake vasak ranne tagasilöögikaitse poole ja aktiveerige ketipidur. Ärge laske eesmisest käekaitsmest lahti.
5. Kett peab kohe peatuma.
6. Kui sael on TrioBrake™ funktsioon, korrake punkte 1-3. Aktiveerige nüüd tagumise pidurikaitse abil ketipidur, liigutades paremat rannet üles, kuni see jõuab pidurikaitseni ja aktiveerib piduri.

Inertsifunktsioon
1. Mootor tuleb seisata. Hoidke saagi nii, et juhtplaat oleks kännu või muu paigalseisva objekti kohal. Kännu ja juhtplaadi vaheline kaugus sõltub saemudelist ja juhtplaadi pikkusest.
2. Laske eesmine käepide lahti ja laske gravitatsioonil saag alla kännu poole tõmmata, pööreldes ümber vasema käe.
3. Kui juhtplaat tabab kändu, peaks ketipidur käivituma.
TÄHELEPANU: Mootor tuleb seisata!

TAGASILÖÖKI TEKITADA VÕIVAD TÖÖÜLESANDED

Tagasilöök võib tekkida peaaegu kõigi tööde juures, kui saagi ei käsitseta hoolikalt. Seepärast tuleb õppida ja kasutada õigeid saagimistehnikaid. Kasutage kettsaagi alati koos töötava ketipiduriga. Lisateavet saate ketipiduri ja inertsifunktsiooni jaotisest. Sõrmed ja pöidlad peavad üleni käpidemete ümber olema. Hoidke vasak pöial alati eesmise käepideme all, nii saate sae tagasilöögi korral kinni püüda.

Click to enlarge

TÄHELEPANU: Ettevaatust, tagasilöögiala !
Tagasilöögiala on juhtplaadi otsa ülemine osa! Selle juhtplaadi osa kasutamine võib tekitada tagasilöögi. Ärge kasutage saagimisel seda juhtplaadi osa, mis võib tekitada tagasilöögi! Tagasilöögi korral jääb kett esmalt kinni tagasilöögialas olevasse puitu. Saag ja tera viskuvad pöörleva keti mõjul tahapoole ning üles.
Tagasilöögioht laasimise ajal.
Olge laasimisel ettevaatlik. Juhtplaadi ots võib tabada allpool olevaid palke, kände, peidus oksi ja palgiotsi ning põhjustada tagasilöögi.
Tagasilöögioht langetamise ja järkamise ajal.

Langetamise ettevalmistustööd
Enne langetamist võib tagasilöögioht tekkida siis, kui kärbite oksi või lõikate ettejäävaid põõsaid ja oksi. Oksi lõigake tagasi tõmbava ketiga. Ärge saagige kõrgemalt kui õlakõrgus.

Langetamine ja järkamine
Langetamise ja järkamise ajal tuleb mõnikord juhtplaat tüvesse suruda. Tagasilöögi oht tekib siis, kui saete hooletult ning juhtplaadi tagasilöögiala jääb otse tüve vastu. Tagasilööki saate vältida, kui ei pane juhtplaadi otsa vastu puud. Puurige saag puusse nii, nagu kirjeldatakse lk 37.