LOODUSHOID

Loodushoid on tänapäeva metsanduse loomulik osa. Kui kavandame üksiku puu või suurema metsa-ala langetamist, peame arvestama metsas kasvavate taimede ja seal elavate loomadega. Samuti tuleb meil mõelda inimestele, kes armastavad metsa (nt jahimehed ja loodusesõbrad). Eriti hoolikas peab olema, kui puude langetamine toimub tiheda asustusega aladel. Need, kes metsa kasutavad, peaksid mõtlema sellele pikemas, mitme põlvkonna perspektiivis. Mets peab ka tulevikus varustama meid väärtusliku puiduga, säästes samas seal elavaid loomi ja taimi.


Vastutustundlik planeerimine
Langetustööde planeerimine hõlmab nii puude langetamise planeerimist kui ka keskkonnakaitseplaane. Mitmete riikide ametiasutused on kehtestanud rea nõudmisi, mis peaksid puude langetamise ajal aitama loodust säästa.

Keskkonnanõuded on riigist ja metsatüübist sõltuvalt erinevad. Enne langetustööde alustamist uurige välja, millised eeskirjad ja soovitused Teie riigis kehtivad. Teavet saate oma riigi keskkonna- ja metsandusasutustest.

OHUTUS ENNEKÕIKE

Kettsaagi kasutatakse erinevates töösituatsioonides ning need hõlmavad nii lihtsaid kui keerulisi tööülesandeid. Kettsaag on väga tõhus tööriist, kuid kui seda valesti kasutada, siis ka ohtlik. Õnnetuste ja tööväsimuse vältimiseks tuleb kasutada õigeid töövõtteid, parimat turvavarustust ja kaasaegset, toimivate turvafunktsioonidega kettsaagi.
Mine saekoolitusele – nii on ohutum!
Algajana võib omal käel tegutsemine ohtlikuks osutuda. Kui olete õppinud vale tehnika, kasvab õnnetusjuhtumite tõenäosus märkimisväärselt. Kettsaagide kasutamis- ja ohutuskoolitusi pakuvad mitmed firmad ja organisatsioonid. Uurige, millised reeglid kehtivad teie riigis.

KETTSAE OHUTUSNÕUDED

Kaasaegne kettsaag peab olema varustatud järgmiste ohutusfunktsioonidega.
PILT
1. KETIPIDUR JA KETIPÜÜDJA Ketipiduri saab aktiveerida kahte moodi. Või kolme moodi, kui sael on ka TrioBrake™ funktsioon:
A. Ketipidur aktiveerub, kui vasak ranne surub ketipiduri hoova ettepoole.
B. Pärast tagasilööki käivitub ketipidur tekkinud inertsjõudude mõjul.
C. TrioBrake™ funktsiooni abil: Ketipidur aktiveerub, kui parem ranne tõstab tagumisel käepidemel olevat pidurihooba.

PILT
2. GAASIPÄÄSTIKU LUKK Gaasipäästiku lukk on mõeldud gaasihoova juhusliku allasurumise takistamiseks gaasihoob töötab üksnes siis, kui lukk on sisse lülitatud, s.t kui hoiate kiirendamise ajal tugevalt sae tagumist käepidet.
3. KETIPÜÜDJA Ketipüüdja on mõeldud keti kinnipidamiseks juhul, kui kett puruneb või jookseb maha.
4. PAREMPOOLNE KAITSE Parempoolne kaitse on mõeldud kasutaja käe kaitsmiseks juhul, kui kett puruneb või jookseb maha.
5. HEA LIGIPÄÄSUGA STOPP-NUPP Stopp-nupp peab asetsema sael hea ligipääsetavusega kohas, et kriitilises olukorras oleks võimalik mootor kiiresti seisata.

Kettsae kett ja juhtplaat vähendavad tagasilöögiohtu
Mõnele saemudelile on võimalik paigaldada vähendatud tagasilöögiohuga saekett. Keti lõikehammaste vahel on kaitselülid ja juhtplaadi otsa raadius on väiksem kui juhtplaadil, mida tavaliselt kasutate. Seega on selle sae puhul tagasilöökide tõenäosus palju väiksem. Keti lõikevõime on mõnevõrra väiksem, seega on vaja suuremat survet.

Regulaarne ülevaatus
Kontrollige regulaarselt sae kõiki turvafunktsioone ja veenduge, et kett on terav ja korralikult teritatud! Lisateavet saate ülevaatuse ja hoolduse peatükist lk 58, lõikeseadmete hoolduse peatükist lk 60 ning ketipiduri ja inertsifunktsiooni ülevaatuse jaotisest lk 18-19. Kui ohutusfunktsioonid ei toimi korralikult, võtke ühendust lähima edasimüüjaga!

Puhtam töö- ja elukeskkond
Tänu tehnoloogilisele arengule on sisepõlemismootorid muutunud puhtamaks, tõhusamaks ja kütusesäästlikumaks. Kettsae kahetaktiline mootor pole samuti erand. Puhas ja tervislik töö- ja elukeskkond
on kõigile tähtis, ka neile, kes iga päev kettsaega töötavad. Husqvarna kahetaktiliste mootorite uus X-Torq tehnoloogia vähendab võrreldes varasemate mootoritega heitgaase kuni 75 % ja kütusekulu kuni 20 %.

Alkülaatbensiin ja taimeõlil põhinev ketiõli
Alkülaatbensiini (nt Aspen) kasutamisega saate kettsaest eralduvate heitgaaside hulka vähendada. Samuti on saadaval taimeõli baasil ­val­­mi­statud biolagunev ketiõli, mis on märkimisväärselt keskkon­nasõbralikum kui tavalised õlid. Kui kasutate ülevooluklapiga ­bensiini- või õlikanistrit, takistab see samuti kahjulike ainte sattumist keskkonda.

MIS ON TRIOBRAKE™?

TrioBrake™ on Husqvarna kettsaagide ohutussüsteem, mis lisaks tavapärasele kahele ketipiduri aktiveerimise viisile (vasema randme ja inertsi abil) võimaldab piduri rakendada ka kolmandal moel – parema käega.

TrioBrake™ tagab lisakaitse olukordades, kus tavaline ketipidur seda teha ei suuda. nt kui seisva puu saagimisel tekib tagasilöök või kui kukute ja tekib vigastuste oht. TrioBrake™ pakub lisakaitset ka siis, kui plaanite langetamisel kasutada puurimistehnikat ja hoiate saagi horirontaalselt.

TrioBrake™ aitab muuta tööasendi ergonoomilisemaks, turvalisemaks ja mugavamaks. Tagumise käepideme kaitse annab märku, kui kummardate ja koormate järkamise ajal oma selga, kuigi võiksite selle asemel hoopis põlvi kõverdada. TrioBrake™ käivitub ka siis, kui kasutate saagi õlgadest kõrgemal valesti, nt laasides. Tänu funktsioonile TrioBrake™ on käivitamise ja liikumise ajal ketipidurit lihtsam aktiveerida.

VÄLTIGE ÜKSINDA TÖÖTAMIST!

Vältige üksinda töötamist! Kui töötate kellegagi koos, on teil õnnetusjuhtumi korral abi kohe käepärast. Miinimumnõudmised üksinda töötamise korral.

• Öelge kellelegi, kus te päeva jooksul olete.
• Märkige kaardil piirkond, kus olete, samuti märkige teekond sinna ning andke kaart oma kontaktisikule.
• Kandke alati kaasas mobiiltelefoni või raadiosaatjat.
• Võtke kontaktisikuga regulaarselt (vähemalt iga kolme tunni tagant) ühendust.
• Transpordivahend peab alati metsas olemas olema.
• Parkige sõiduk alati nii, et saaksite kiiresti alalt lahkuda.
• Järgige hoolikalt kõiki muid ohutusprotseduure.

ISIKUKAITSEVAHENDID

Kaitseriietus peab olema erksavärviline – siis olete metsas hästi nähtav. Kaitsevarustust tuleb testida vastavalt EL-is ja USA-s kehtivatele rahvusvahelistele eeskirjadele ja standarditele (märge CE/ISO/UL). Nõuded võivad riigiti erineda. Lisateavet saate kohalikust hooldustöökojast. Ärge jätke ühtki kaitsevahendit kasutamata. See on teie enda huvides!
1. KÕRVAKLAPPIDEGA KIIVER, NÄOKAITSE JA KAITSEPRILLID Kiiver kaitseb töötajat langevate okste ja kokkupõrgete eest. Näokaitse peab katma kogu näo ning kaitsma nägu kriimustuste ja saetolmu eest. Kaitseprillid pakuvad silmadele lisakaitset. Kõrvaklapid kaitsevad kõrvu valju müra eest. Kõrvaklappide siseosa võib lõpuks ära kuluda. On oluline, et vahetaksite neid regulaarselt. Kiivri plastikosad vananevad ja muutuvad UV-kiirguse tõttu hapraks. Seepärast ei tohiks kiivrit kasutada kauem kui viis aastat pärast tootmiskuupäeva või maksimaalselt kolm aastat pärast originaalpakendist välja võtmist. Husqvarna kiivritega on kaasas kalender, kuhu saab märkida kiivri esimese kasutuspäeva.

2. METSATÖÖJAKK/-SÄRK Metsatööjakk peab katma ülakeha, olema erksavärviline ning õhuavadega.

3. KAITSEPÜKSID/SÄÄREKAITSED – Kaitsepüksid peavad olema kaetud saekaitsematerjaliga, mis vastab rahvusvahelistele standarditele. Saekaitse koosneb mitmest kihist pikakiulisest kangast voodrist, mis takerdub saagi ja seiskab selle sekundi murdosa jooksul (illustratsioon A). On oluline, et järgiksite materjali pesemisjuhiseid. Kui kaitsekihid on puruks, tuleb püksid välja vahetada.

4. KAITSESAAPAD Saapad peavad olema varustatud varbakaitsete, saekaitse ja sügava mustriga (libisemiskaitsega) taldadega, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

5. TÖÖKINDAD kandke alati kaitsekindaid, need kaitsevad sisselõigete ja kriimustuste ning õli- ja kütusepritsmete eest. Vasaku käe saekaitsega kindad peavad kätt kaitsema ka saeketi eest.

6. ESMAABIPAKK Esmaabipakk peab olema alati lihtsalt ligipääsetavas ja käepärases kohas. Raielangil peab esmaabikarp alati läheduses olemas.

7. KOMMUNIKATSIOONIVAHENDID ÕNNETUSTE KORRAL Õnnetuse korral tuleb kiiresti abi kutsuda. Töökohal kandke alati kaasas vilet ja mobiiltelefoni või raadiosaatjat.